برای دریافت قیمت تماس بگیرید

نشانه های خرابی شیربرقی لباسشویی

  1. جمع شدن آب تمیز در داخل دیگ ماشین لباسشویی
  2. آبریزی از زیر ماشین لباسشویی
  3. عدم آبگیری ماشین لباسشویی