Tag Archives: تعمیر برد اسنوا

علت جمع شدن آب و عدم تخلیه آب در لباسشویی

جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش یا روشن و نیز تخلیه نشدن آب درون لباسشویی یکی از مشکلات شایع این دستگاه است ، در این مقاله به بررسی این مشکل پرداخته و علت های احتمالی را بیان می کنیم . برخی از این موارد می تواند توسط خود شما بررسی و کنترل شده و