Tag Archives: جرم گیر فینیش

نحوه استفاده از جرم گیر در دستگاه ظرفشویی

اکثر افراد بر این عقیده هستند چون داخل ماشین ظرفشویی آب و مواد شوینده وجود دارد پس همواره تمیز می باشد. اما این عقیده اشتباه است زیرا، رسوب و آهک در قسمت های زیرین ماشین ظرفشویی جمع می شود؛ این رسوب و آهک علاوه بر آسیب رساندن به سیستم ماشین ظرفشویی بر کیفیت شستشو نیز