علت توقف و یا خاموش شدن ناگهانی لباسشویی در حین کار

آیا برای شما هم پیش آمده است که لباسشویی پس از چند دقیقه از شروع کار به یکباره متوقف شده و از کار بایستد و یا ناگهان خاموش شود؟ چنین پیشامدهایی می تواند بسیار آزار دهنده و کلافه کننده باشد. در این مقاله میخواهیم دلایل توقف ناگهانی لباسشویی در اواسط برنامه شستشو و یا علت خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی را برای شما عزیزان بیان کنیم. پس از اینکه برنامه شستشو انتخاب و شروع می شود، توقف ماشین لباسشویی می تواند به صورت های مختلفی روی دهد. همچنین دلایل متفاوتی می توانند عامل بروز این مشکل باشند. به طور کلی می توان توقف ماشین لباسشویی و کار نکردن آن را، به 2 حالت تقسیم نمود. در حالت اول ماشین لباسشویی پس از چند دقیقه از کار ایستاده و ناگهان خاموش می شود و یا در حین کار، ناگهان لباسشویی خاموش شده و از کار می افتد. در حالت دوم، ماشین لباسشویی پس از چند دقیقه از شروع سیکل شستشو، متوقف شده و از کار می افتد، اما دستگاه روشن مانده و خاموش نمی شود. فع مشکل دستگاه در چنین مواقعی نیازمند داشتن تخصص، مهارت و تجربه است و اگر اطلاعات فنی ندارید و شخصا قصد دارید دستگاه را تعمیر کنید، بهتر است ریسک وارد آمدن خسارات بیشتر و تشدید مشکل لباسشویی را در نظر بگیرید. در صورتی که جهت برطرف کردن مشکل دستگاه خود نیاز به کمک تکنسین حرفه ای و باتجربه دارید با ما در ارتباط باشید .

علت خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی

اگر لباسشویی روشن شده و در اواسط سیکل شستشو ناگهان خاموش می شود، این مشکل می تواند منشا الکتریکی و یا مکانیکی داشته باشد که می تواند به دلایل زیر رخ دهد:

1- دو شاخه برق ماشین خراب شده است

  • نحوه رﻓﻊ : به دلیل بار الکتریکی زیاد، ممکن است اتصالات دو شاخه برق، ذوب شده و قطع شده باشند. همچنین ممکن است در صورت استفاده از محافظ جریان الکتریکی برای لباسشویی، خرابی محافظ دلیل خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی باشد. اتصالات ورودی برق و محافظ دستگاه را بررسی کنید.

2- خازن پارازیت گیر ماشین لباسشویی سوخته است

  • نحوه رﻓﻊ : معمولا در انتهای دو شاخه برق در درون دستگاه، یک خازن پارازیت گیر لباسشویی نصب می گردد، که ممکن است به دلیل بار زیاد، سوخته و موجب قطعی برق در لباسشویی شده باشد. در این صورت لازم است تا خازن پارازیت گیر ماشین لباسشویی خود را تعویض کنید.

3- تایمر یا برد الکترونیکی لباسشویی خراب شده است

  • نحوه رفع : در مدل های قدیمی لباسشویی، از تایمر برای ارسال فرمان انجام کار لباسشویی استفاده می شد و امروزه اینکار را برد الکترونیکی لباسشویی انجام می دهد. نوسانات برق و یا خرابی یکی از قطعات، مانند المنت یا شیر برقی و غیره، موجب آسیب رسیدن به برد الکترونیکی می شود که نهایتا می تواند منجر به خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی در حین کار شود. تعمیر و تعویض برد الکترونیکی لباسشویی بسیار حساس بوده و باید حتما توسط تکنسین لباسشویی انجام گیرد.

علت توقف ماشین لباسشویی در حین کار

در این حالت ها، زمانی که ماشین لباسشویی متوقف می شود، دستگاه خاموش نشده و همچنان روشن باقی می ماند. مشکلاتی که ممکن است بروز نماید می توانند متفاوت باشند. بطور مثال ممکن است تایمر لباسشویی در اواسط برنامه شستشو متوقف شود و یا اینکه موتور لباسشویی بلافاصله پس از شروع به کار متوقف شده و بایستد. در هر صورت، توقف تایمر لباسشویی و یا توقف موتور لباسشویی می توانند دلایلی داشته باشند که به چندین جزء ماشین مربوط می شود. ممکن است این اجزاء معیوب بوده و نیاز به تعمیر داشته باشند و یا صرفا اشکال کوچکی مانند قطعی سیم و اتصالی کردن آنها پیش آمده باشد.

میکروسوئیچ درب

مجموعه سوئیچ درب یا همان میکروسوئیچ درب، زمانی که قفل درب باز باشد، لباسشویی را از چرخیدن باز می دارد. در صورتی که میکروسوئیچ درب خراب باشد و از کار بیوفتد، ماشین لباسشویی ممکن است وسط کار متوقف شود. برای تعیین خراب بودن یا نبودن میکروسوئیچ درب، با کمک یک مولتی متر هر یک از سوئیچ های درب را تست کنید. در صورتی که یکی از سوئیچ های درب جریان ندارد، آن را تعویض نمایید.

موتور قفل درب و زبانه درب لباسشویی

قفل درب، از بسته بودن درب لباسشویی در هنگام فرآیند شستشو اطمینان حاصل می کند. زمانی که درب لباسشویی بسته شود، ماشین لباسشویی می تواند عملیات شستشو را آغاز نماید. در صورتی که زبانه قفل به خوبی بسته نشود، قفل درب از عملیات لباسشویی جلوگیری می کند. اگر قفل درب معیوب باشد، لباسشویی ممکن است در میانه سیکل شستشو متوقف شود. قفل درب می تواند به دلایل مکانیکی و یا الکتریکی از کار بیوفتد. قفل درب را برای هرگونه آسیب اعم از ساییدگی و غیره بررسی نمایید. اگر قفل درب آسیب دیده است و یا به درستی چفت نمی شود، آن را تعویض کنید.

برای تعیین اینکه قفل درب بصورت الکتریکی از کار افتاده، از نقشه راهنمای ماشین لباسشویی خود کمک گرفته و به وسیله مولتی متر هر یک از سوئیچ های قفل درب را برای وجود جریان تست کنید. اگر یکی از سوئیچ ها جریان نداشته باشد، باید آن را تعویض نمود.

شیر ورودی آب یا شیر برقی

در طی مرحله خیساندن لباس ها، شیر ورودی آب باز شده و به آب اجازه ورود به دیگ لباسشویی را می دهد. اگر شیر ورودی آب از کار بیوفتد، دستگاه همچنان منتظر خواهد ماند تا آب به داخل لباسشویی وارد شود، که منجر به توقف لباسشویی در وسط کار خواهد شد. برای اطمینان از خراب بودن شیر ورودی آب، از یک مولتی متر برای تست جریان استفاده کنید. در صورتی که جریان در شیر ورودی آب وجود ندارد، باید آن را تعویض کنید.

تایمر لباسشویی

ممکن است تایمر لباسشویی خراب باشد. تایمر لباسشویی در مدل های قدیمی همان ولوم لباسشویی بود که به صورت مکانیکی به اجزای مختلف لباسشویی دستورات مختلف را در حین فرآیند شستشو منتقل می نمود. در نتیجه در صورت بروز هرگونه مشکل برای تایمر و حرکت نکردن آن، ماشین لباسشویی در همان حالت مانده و توقف می نمود. اما در مدل های امروزی ماشین لباسشویی، تایمر یک قطعه جدا و بصورت یک برد الکترونیکی است و با ارسال دستورات مختلف عمل می نماید. معمولا در مدلهای قدیمی، توقف تایمر لباسشویی و حرکت نکردن آن به جلو بسیار رایج بود. در این مواقع علل را می توان به دو دو عامل نسبت داد:

1- توپی تایمر ماشین لباسشویی ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ

  • نحوه رﻓﻊ : این مشکل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺎﯾﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ روی می دهد. در این حالت ﻗﺴﻤﺘﯽ از زائده ها خرد شده و ﭼﻮن آن ﻗﺴﻤﺖ از برنامه ها اجرا نمی شوند، ﺳﺎﯾﺮ برنامه ها ﻧﯿﺰ اجرا نخواهند شد.

2- چرخ دنده های ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻌﯿﻮب شده اند

  • نحوه رﻓﻊ : وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺖ. از آنجا که چرخ دنده های ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺗﻮر، ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ هستند، پس از مدت زمانی ﺳﺎﺋﯿﺪه ﺷﺪه و درست ﻋﻤﻞ نمی کنند. از این رو ﻻزم اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی را بصورت کلی ﺳﺮوﯾﺲ نمود.

معمولا همواره به اشتباه تایمر را عیب یابی می کنند. برای اینکه از معیوب بودن تایمر مطلع شوید، از نمودار سیم کشی لباسشویی خود کمک گرفته و از یک مولتی متر برای اندازه گیری جریان تایمر لباسشویی استفاده کنید.

برد کنترل اصلی

ممکن است دلیل توقف لباسشویی، خراب بودن برد کنترل اصلی باشد. اگرچه معمولا در این حالت، خراب بودن برد کنترل اصلی کمتر پیش می آید. پیش از آنکه بخواهید برد کنترل اصلی را تعویض کنید، ابتدا تمامی اجزائی که ممکن است دلیل بروز این مشکل باشند را بررسی نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *